XXIX Trobades Científiques de la Mediterrània: El clima de la Mediterrània: del passat als impactes del canvi climàtic

Com cada any, la Societat Catalana de Física (SCF, http://blogs.iec.cat/scfis/ i l’Institut Menorquí d’Estudis (IME, http://www.ime.cat/) organitzen les Trobades Científiques de la Mediterrània amb el suport de diverses institucions acadèmiques. El seu objectiu principal és proveir un marc per al bescanvi de coneixements sobre un tema actual de recerca dintre de l’àmbit de la física. A més de constituir un fòrum científic, les Trobades pretenen contribuir també a facilitar la relació i la comunicació entre els científics i tècnics de l’entorn més proper.

Durant aquests vint-i-nou anys de continuïtat les Trobades Científiques de la Mediterrània han transcendit el que va ser el seu marc inicial per convertir-se en encontres a nivell estatal i internacional.

Aquest any

L’objectiu de l’edició de 2013 és crear un fòrum d’intercanvi de coneixements i de debat sobre el clima de la Mediterrània, des del seu passat a les projeccions de canvi climàtic i els seus possibles impactes. Seran per tant unes
Trobades interdisciplinàries, en les quals, a més de la física, hi tenen cabuda estudis sobre canvis en ecosistemes o estudis relacionats amb l’enginyeria de costes, per posar dos exemples. De fet, un dels objectius principals és fomentar
la interacció entre distintes disciplines relacionades d’una o altra manera amb el clima. Les Trobades són també obertes a qualsevol tipus d’estudi: observacionals, anàlisi de dades, modelització de processos o estudis d’impacte.

Tot i que el focus es posarà en la regió Mediterrània (entesa en el sentit més ampli), i atenent a la globalitat del problema, també hi tenen cabuda estudis globals o centrats en altres zones, en particular aquells que tinguin com
objectiu entendre els processos que regulen el clima i parteixin d’una visió interdisciplinària de les components del sistema climàtic.

Dibujo

Tota la informació aquí: circular

Toda la información aquí: circular