Més informació sobre tornados

Per tal de saber que és un tornado, com actuar, quines característiques té, etc. us deixem dos links interessants, que també podreu trobar disponible en italià i francès.

Tornados: Informació sobre tornados a Rinamed (disponible en Català, Castellà, Italià i Francès)

Tornados: Informació sobre tornados al Portal Edrina (En castellà)

8 al dia, Tornado a Oklahoma – Entrevista a la Dra M Carme Llasat

Opinió sobre el Tornado d’Oklahoma (TV3) – Dr. Joan Bech

Tornados en España (1987-2005): distribución temporal y espacial – Miquel Gayà

Anuncios